Forfatter Kurt Servé
 
ForsideLofotenPå opdagelsePolarområdetHåndbøgerneSavannen
         
 

Den Østafrikanske Savanne.

Forlaget Elysion.

Med den østafrikanske savanne som eksempel gennemgås en række grundlæggende økologiske principper som fødekæder, organismers individuelle tilpasning til omverdenen, økologiske nicher, menneskelig tilpasning til økosystemet m.m.

Den Østafrikanske savanne er valgt om udgangspunkt for denne bog på grund af de særlige livsbetingelser savannen byder på. Herigennem tydeliggøres de enkelte organismers tilpasning til de eksisterede livsvilkår samt deres indbyrdes afhængighed.

   

Da bogens hovedsigte er at beskæftige sig med økologi, er der foretaget et udvalg af dyr og planter, der hver på sin vis kan eksemplificere de økologiske principper. Læreren vil derfor bemærke, at flere dyr, der ellers er karakteristiske for dette område, er udeladt af denne bog.

Bogen er tænkt anvendt på de ældste klassetrin i folkeskolens biologiundervisning og i faget natur/teknik som en uddybelse af eleverne erfaring på globalt plan. Endvidere vil den i HF - og gymnasieundervisningen kunne danne grundlag for at forstå savannen som økosystem.

Bogen bygger overalt på læsning af videnskabelige artikler og refererer ikke til andre lærebogssystemer.

Bøgerne kan bestilles direkte hos undertegnede. Leveringen vil ske snarest muligt efter bestillingen. Hertil kommer forsendelse pr. efterkrav til postvæsenets gældende takster.

Prisen er 50,- kr. pr. bog.

Du kan maile din bestilling ved at trykke her