Forfatter Kurt Servé
 
ForsideLofotenPå opdagelsePolarområdetHåndbøgerneSavannen
         
 

Polarområdet.

Økosystemer.

Gyldendals Forlag

Med det arktiske område som eksempel gennemgås en række grundlæggende økologiske principper som fødekæder, organismers individuelle tilpasning til omverdenen, økologiske nicher, menneskelig tilpasning til økosystemet m.m.

Det arktiske område er valgt som udgangspunkt for denne bog på baggrund af dette områdes ekstreme livsbetingelser. Herigennem tydeliggøres de enkelte organismers tilpasning til de eksisterende livsvilkår samt deres indbyrdes afhængighed.

 

   

Da bogens hovedsigte er at beskæftige sig med økologi, er der foretaget et udvalg af dyr og planter, der hver på sin vis kan eksemplificere de økologiske principper. Læseren vil derfor bemærke, at flere dyr, der ellers er karakteristiske for dette område, er udeladt af denne bog.

Forstår man, at lemmingen kun kan leve, hvor der er konstant frost og ingen tø. Ved tøvejr smelter sneen og fryser så igen til som is. Den kan nu ikke lave gange og heller ikke komme til sin føde. Den vil ende med at sulte ihjel. Så forstår man også, at der kun findes sneugler, hvor der er lemminger. Lemmingen er sneuglens vigtigste føde!

Denne viden vil fremme evnen til videre økologisk indsigt.

Bogen er tænkt anvendt ved den obligatoriske biologiundervisning på 6. - 7.. klasse og i forbindelse med valgfaget biologi i folkeskolens ældste klasser.

Bøgerne kan bestilles direkte hos undertegnede. Leveringen vil ske snarest muligt efter bestillingen. Hertil kommer forsendelse pr. efterkrav til postvæsenets gældende takster.

Prisen er 75,- kr. pr. bog.

Du kan maile din bestilling ved at trykke her