Forfatter Kurt Servé
 
ForsideLofotenPå opdagelsePolarområdetHåndbøgerneSavannen
         
 

Lofoten – de fiskerige øer.

En ø bliver på sin særlige måde en afgrænset enhed. Øen har ikke landområder som grænse - kun havet. Et øsamfund bliver derfor også på godt og ondt mere synligt.

 

De fleste af torskehovederne bliver "konserveret" ved tørring - på samme måde som torskekroppene tørres til tørfisk. Når hovederne er tørre, er de klar til forsendelse. De eksporteres bl.a. til Nigeria.

"Lofoten - de fiskerige øer" viser det fantastiske samspil mellem Golfstrømmen, vandretorskens gydevandring fra Barentshavet og det store "Lofotfiske" (torskefiskeriet ved Lofoten) i vintermånederne januar - april. En uendelig fin balance holder denne cyklus i gang. Der skal ikke meget til at forstyrre - med katastrofale følger for både natur mennesker heroppe.

 

"Lofoten – de fiskerige øer" kan købes således:

1 stk. 80,- kr.
10 stk. 700,- kr.
20 stk. 1200,- kr.

Bøgerne kan bestilles direkte hos undertegnede. Leveringen vil ske snarest muligt efter bestillingen. Hertil kommer forsendelse pr. efterkrav til postvæsenets gældende takster.

Bestilling foregår via email ved at trykke her

 
 

Øsamfundene er opstået tidligere i historien. Mennesket har tilpasset sig de livsvilkår, som var tilstede.

Naturen har sat sine grænser. Terræn, planter og dyr, klima osv. har været givne betingelser. Mennesket har måttet underlægge sig naturen og tilpasse sig den. Netop denne balance, der må opstå for at begge parter overlever, synliggøres i klodens øsamfund. Ved at forstå små øsamfund, få øje på nogle enkle mekanismer, der sætter rammerne for spillet, kan vi bedre forstå andre og mere komplicerede samfund

Ved valg af Lofoten som øgruppe, er der lagt vægt på, at det specielle ved øsamfundet er tydeligt, så sammenhængen i naturens kredsløb og menneskets placering heri anskueliggøres.

Til bøgerne hører der en lærervejledning, som skal hjælpe den enkelte lærer i anvendelse af materialet med særligt henblik på at forberede eleverne i tværfaglige arbejder og i folkeskolens projektarbejde.

Til eleverne er der udarbejdet en række arbejdsopgaver, som både hjælper elev og lærer til at se, om det læste er læst og forstået, og som hjælper eleven til at kunne tænke på tværs og langs i øsamfundenes problemer. Dette sker ved at flere opslag tilsammen kan give en viden, som ligger uden for teksten.

Arbejdsopgaverne er gradueret med en, to eller tre sorte prikker, for at vise sværhedsgraden. Til arbejdsopgaverne hører en facitliste.